User Guide

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG & HƯỚNG DẪN

I. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

III. CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI NHIỀU CẤP ĐỘ

IV, QUY ĐỊNH VỀ HIỂN THỊ “KHUNG CHIA SẼ” TRÊN MỘT BÀI VIẾT

V. CÁCH THỨC CHIA SẼ BÀI VIẾT LÊN “KHUNG CHIA SẼ”.

VI. QUY ĐỊNH VỀ CHẶN BÀI CHIA SẼ

VII. CÁCH THỨC VIẾT BÀI, ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT

I. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Share2You (website www.Share2You.net ) là mạng xã hội liên kết của người Việt, là nền tảng để cộng đồng khám phá, đăng tải và chia sẻ bài viết về kiến thức trên tất cả các lĩnh vực đời sống, tự nhiên, xã hội. Với 02 chức năng chính: 

+ Một là, đăng tải, chia sẽ, đánh giá nội dung các bài viết của thành viên đăng ký sử dụng nền tảng. 
+ Hai là, xây dựng hệ thống mạng lưới thành viên nhiều cấp độ để chia sẽ bài viết tiếp cận được nhiều người hơn.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

- Đăng ký thành viên tại đây. Lưu ý về Mã giới thiệu (username của người giới thiệu), có 03 trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Bạn nhập mã giới thiệu là username của người giới thiệu bạn đăng ký làm thành viên của hệ thống.

+ Trường hợp 2: Nếu bạn không nhập mã giới thiệu thì Mã giới thiệu sẽ tự động lấy là Username của người đã viết bài mà từ bài viết đó bạn bấm nút đăng ký thành viên.

+ Trường hợp 3: Nếu trước đó bạn không xem bài viết nào hết thì Username sẽ tự động lấy ngẫu nhiên từ các thành viên trong hệ thống.

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

III. CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI NHIỀU CẤP ĐỘ

- Khi đăng ký thành viên cần có mã giới thiệu (chính là username của người giới thiệu).

- Thành viên khi đăng ký bằng mã giới thiệu của bạn thì sẽ thuộc nhánh trưc tiếp của bạn.

- Các cách thức để giới thiệu thành viên trực tiếp trong nhóm của bạn.

+ Cách 1: Khi đăng ký thành viên thì nhập username của bạn vào chỗ Mã người giới thiệu.

+ Cách 2: Gửi link đăng ký chứa username của bạn. Link/username_cuaban.

+ Cách 3: Viết bài chia sẽ nội dung, tin tức, kiến thức hay chứa một phần nội dung chỉ thành viên mới xem được. Khi người dùng bấm nút đăng ký thành viên từ bài viết của bạn thì người dùng đó sẽ thuộc nhánh trực tiếp của bạn. (Đây là cách tự động và hợp lý nhất mà hệ thống khuyên bạn nên thực hiện theo).

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

IV, QUY ĐỊNH VỀ HIỂN THỊ “KHUNG CHIA SẼ” TRÊN MỘT BÀI VIẾT

- Mỗi bài viết cụ thể sẽ do một thành viên cụ thể tạo ra. Từ thành viên này ta suy ra được thành viên đã giới thiệu thành viên này gọi là nhánh trên cấp 1, và các thành viên nhánh trên khác từ cấp 2 đến cấp 7.

- Trên mỗi bài viết sẽ có “khung chia sẽ”, cụ thể:

+ Đối với giao diện mobile (màn hình dọc): Gồm 7 bài chia sẽ nằm bên dưới bài viết (theo thứ tự là bài chia sẽ của thành viên nhánh trên cấp 1,2,3,4,5,6,7).

+ Đối với giao diện PC (màn hình ngang): Gồm 7 bài chia sẽ nằm bên phải bài viết (theo thứ tự là bài chia sẽ của thành viên nhánh trên cấp 1,2,3,4,5,6,7).

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

V. CÁCH THỨC CHIA SẼ BÀI VIẾT LÊN “KHUNG CHIA SẼ”

- Trên mỗi nhánh trực tiếp của mình, thành viên có quyền chia sẽ một bài viết. Và bài viết này sẽ hiển thị trên khung chia sẽ của các thành viên nhánh dưới từ cấp 1 đến cấp 7 của bạn. (Cấp 1 chính là thành viên nhánh dưới trực tiếp của bạn).

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

VI. QUY ĐỊNH VỀ CHẶN BÀI CHIA SẼ

- Nếu thành viên không muốn xem bài chia sẽ thì có nút bấm chặn bài chia sẽ. Trong trường hợp này thì bài chia sẽ này sẽ bị chặn đối với thành viên này và không hiển thị trên “khung chia sẽ” của bài viết thành viên đang xem nữa.

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

VII. CÁCH THỨC VIẾT BÀI, ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT

- Đối với bài viết (post) ta có thể: Xem danh sách, thêm, sửa, xóa các bài viết.

- Đối với chủ đề (thread) ta có thể: Xem danh sách, thêm, sửa, xóa các bài viết.

* Quy định về đặt tên SEO Chủ đề (Thread): Mỗi thành viên được phép đặt không quá 10 tên SEO.

>> Xem hướng dẫn chi tiết