Tìm hiểu lý thuyết Binary Tree

Threads: Algorithms

Cây nhị phân là một cấu trúc tự nhiên. Nó có thể là rỗng (Ø) hoặc hỗn hợp của một nút gốc và hai cây con (<o, G, D>) trong đó o là nút gốc và G và D là hai cây nhị phân rời rạc (tương ứng cây con trái và cây con phải).

Nội dung bài viết

1. Thuật ngữ trong cây nhị phân
2. Công thức đo lường cây nhị phân 
3. Phân loại cây nhị phân và các source code kiểm tra loại cây nhị phân
4. Các phương pháp duyệt Cây
5. Tìm kiếm trên Cây nhị phân (BST)
6. Thuật toán xác định xem hai cây có giống nhau không
7. Thuật toán kiểm tra xem cây nhị phân có phải là cây con của cây nhị phân khác không

Please login or register to see more...

Tags: Binary Tree

Reviews

Please login or register to comment

Post Realate