Lê Giang Phong phong (phong)

  74   522   187  

Bé 0-6 tháng

DẠY CON LÀ CẢ QUÁ TRÌNH! (24/08/2020)

24/08/2020   287  0  

CHA MẸ THÔNG THÁI DẠY CON NHƯ THẾ NÀO? (24/04/2020)

24/04/2020   262  0  

Hành trình tập nói của trẻ qua các giai đoạn (20/04/2020)

20/04/2020   284  0  

8 TUYỆT CHIÊU “VI DIỆU” GIÚP BÉ THÔNG MINH HƠN (20/04/2020)

20/04/2020   270  0  

Unity

Unity - Tạo, chỉnh sửa Sprites (19/04/2020)

19/04/2020   146  0  

Unity Giới thiệu về Unity, tạo project trên Unity (19/04/2020)

19/04/2020   351  0  

Research

Phân tích thị trường (15/04/2021)

15/04/2021   100  0  

Guitar

Guitar Hướng dẫn Solo Kiss the rain (07/05/2020)

07/05/2020   398  0  

LibGDX

LibGDX Ch05 Starfish Collector - Text and User Interfaces (04/08/2020)

04/08/2020   318  0  

LibGDX Giao diện người dùng (User Interfaces) (04/08/2020)

04/08/2020   304  0  

LibGDX Ch04 Shoot-em-up (03/08/2020)

03/08/2020   327  0  

LibGDX Xử lý đầu vào (Discrete Input) (01/08/2020)

01/08/2020   405  0  

LibGDX Giới thiệu Game Shoot-em-up (01/08/2020)

01/08/2020   315  0  

Mẹ bầu 6-9 tháng

Chế độ dinh dưỡng 3 tháng cuối khi mang thai (03/05/2021)

03/05/2021   105  0  

Chế độ dinh dưỡng 3 tháng cuối khi mang thai (03/05/2021)

03/05/2021   78  0  

Lưu ý khi chăm sóc thai nhi trong 3 tháng cuối thai kỳ (03/05/2021)

03/05/2021   119  0  

DẠY CON LÀ CẢ QUÁ TRÌNH! (24/08/2020)

24/08/2020   287  0  

8 TUYỆT CHIÊU “VI DIỆU” GIÚP BÉ THÔNG MINH HƠN (20/04/2020)

20/04/2020   270  0  

Bé 18-24 tháng

DẠY CON LÀ CẢ QUÁ TRÌNH! (24/08/2020)

24/08/2020   287  0  

Cha mẹ bình thường và cha mẹ hiểu biết (19/06/2020)

19/06/2020   276  0  

10 CĂN BỆNH DẠY CON QUÁI ĐẢN CỦA NGƯỜI VIỆT (25/04/2020)

25/04/2020   297  0  

Ba điều cha mẹ phải làm cho con trước 13 tuổi (24/04/2020)

24/04/2020   265  0  

CHA MẸ THÔNG THÁI DẠY CON NHƯ THẾ NÀO? (24/04/2020)

24/04/2020   262  0  

HMTL

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Bảng Table (26/04/2020)

26/04/2020   413  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ Hình ảnh Image (26/04/2020)

26/04/2020   412  0  

HMTL Hướng dẫn sử dụng thẻ liên kết a (26/04/2020)

26/04/2020   428  0  

HMTL giới thiệu về sử dụng CSS (26/04/2020)

26/04/2020   383  0  

HMTL giới thiệu các thẻ cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   430  0  

HMTL giới thiệu về HMTL và các khái niệm cơ bản (25/04/2020)

25/04/2020   425  0  

CSS

CSS Định dạng input ngày bằng CSS (08/01/2021)

08/01/2021   247  0  

CSS Thuộc tính display (21/05/2020)

21/05/2020   157  0  

CSS Thuộc tính float và clear (21/05/2020)

21/05/2020   486  0  

CSS Thuộc tính position (12/05/2020)

12/05/2020   527  0  

English4Kids

DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ TẠI NHÀ TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI (31/05/2020)

31/05/2020   335  0  

DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ TỪ 0 -3 TUỔI (31/05/2020)

31/05/2020   314  0  

Quảng Cáo

Tìm hiểu về nền tảng Share2You.net (01/04/2021)

01/04/2021   103  0  

Xây dựng hệ thống viết bài với Share2You.net (25/03/2021)

25/03/2021   131  0  

Bé 12-18 tháng

DẠY CON LÀ CẢ QUÁ TRÌNH! (24/08/2020)

24/08/2020   287  0  

10 CĂN BỆNH DẠY CON QUÁI ĐẢN CỦA NGƯỜI VIỆT (25/04/2020)

25/04/2020   297  0  

Ba điều cha mẹ phải làm cho con trước 13 tuổi (24/04/2020)

24/04/2020   265  0  

CHA MẸ THÔNG THÁI DẠY CON NHƯ THẾ NÀO? (24/04/2020)

24/04/2020   262  0  

Hành trình tập nói của trẻ qua các giai đoạn (20/04/2020)

20/04/2020   284  0  

AWS (Amazon Web Services)

How to host PHP on Amazonn AWS EC2 (19/07/2021)

19/07/2021   68  0  

Tạo host chạy website PHP trên AWS (11/05/2021)

11/05/2021   154  0  

Storage Services là gì (11/05/2021)

11/05/2021   62  0  

Giới thiệu AWS (Amazon Web Services) (11/05/2021)

11/05/2021   74  0  

Quiz

Quiz WordPress (21/05/2021)

21/05/2021   216  0  

Quiz JavaScirpt (20/05/2021)

20/05/2021   105  0  

Quiz AWS (20/05/2021)

20/05/2021   87  0  

Quiz C++ (20/05/2021)

20/05/2021   103  0  

Quiz React (20/05/2021)

20/05/2021   84  0  

Quiz React (20/05/2021)

20/05/2021   93  0  

Math Theory

Transformations (10/04/2020)

10/04/2020   512  0  

Interior and Exterior Angles (10/04/2020)

10/04/2020   452  0  

Computer Architecture

KTMT Chuyển đổi các hệ đếm (01/06/2020)

01/06/2020   354  0  

Symfony

Symfony - Tạo dự án quản lý sim đơn giản (01/10/2020)

01/10/2020   282  0  

Symfony - Tìm hiểu file .evn (29/09/2020)

29/09/2020   285  0  

Symfony - sử dụng Twig (29/09/2020)

29/09/2020   244  0  

Symfony - lớp Form (29/09/2020)

29/09/2020   248  0  

Symfony - Controller (29/09/2020)

29/09/2020   278  0  

Symfony - Lớp Repository (29/09/2020)

29/09/2020   295  0  

Lập Bảng Tính (Excel)

Bài 6: Định dạng theo điều kiện (05/03/2021)

05/03/2021   162  0  

Bài 5: Tạo đồ thị và In bảng tính (05/03/2021)

05/03/2021   149  0  

Bài 4: Khai thác cơ sở dữ liệu (29/01/2021)

29/01/2021   187  0  

Bài 3: Sử dụng hàm (11/12/2020)

11/12/2020   296  0  

Bài 2: Nhập và định dạng bảng tính (04/12/2020)

04/12/2020   241  0  

Bài 1: Thao tác cơ bản trên MS Excel (25/11/2020)

25/11/2020   292  0  

Học Vẽ

Giới thiệu về học vẽ chì trong 30 ngày (04/04/2021)

04/04/2021   236  0  

Cloud Computing

So sánh AWS và AZURE và GOOGLE (10/05/2021)

10/05/2021   101  0  

Wordpress

Wordpress Stater theme Understrap (22/05/2021)

22/05/2021   93  0  

Plugin Dynamic Sidebars (Widget areas ) (19/05/2021)

19/05/2021   100  0  

Plugin tùy chỉnh widget trong Wordpress (17/05/2021)

17/05/2021   105  0  

WP Gutenberg (native use of blocks/ components) (16/05/2021)

16/05/2021   102  0  

Tùy chỉnh Taxonomy trong WordPress (15/05/2021)

15/05/2021   118  0  

Tạo Post Type mới trong WordPress (15/05/2021)

15/05/2021   109  0  

JavaScript

Game Chess với Javascript (08/05/2021)

08/05/2021   177  0  

Javascript RegEx (28/11/2020)

28/11/2020   249  0  

Javascript tìm hiểu về ES6 (30/09/2020)

30/09/2020   275  0  

JavaScript Events (28/05/2020)

28/05/2020   312  0  

JavaScript Arrays (28/05/2020)

28/05/2020   326  0  

Javascript Window Object (28/05/2020)

28/05/2020   309  0  

Git & GitHub

Sử dụng Github (25/09/2020)

25/09/2020   273  0  

Xem Bói

Tìm hiểu về Đại vận, Tiểu vận (26/03/2021)

26/03/2021   290  0  

Tìm hiểu về thiên can, địa chi (26/03/2021)

26/03/2021   289  0  

Hướng dẫn sắp xếp tứ trụ (26/03/2021)

26/03/2021   286  0  

Tìm hiểu về Thời gian và Cách cục (26/03/2021)

26/03/2021   281  0  

Tìm hiểu về âm dương, ngủ hành (26/03/2021)

26/03/2021   277  0  

Các Lý thuyết cần nắm để dự đoán (26/03/2021)

26/03/2021   261  0  

SQL

SQL khác nhau giữa where và having (25/09/2020)

25/09/2020   284  0  

SQL Phân biệt các join trong SQL (25/09/2020)

25/09/2020   246  0  

Nodejs

Nodejs - Template engine EJS (24/05/2020)

24/05/2020   351  0  

Nodejs - Source code quản lý Player (24/05/2020)

24/05/2020   340  0  

OOP

OOP nguyên tắc lập trình SOLID (25/09/2020)

25/09/2020   301  0  

OOP Các dạng bài tập (16/07/2020)

16/07/2020   371  0  

OOP - Tìm hiểu LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG (08/05/2020)

08/05/2020   437  0  

OOP Các khái niệm cơ bản (08/05/2020)

08/05/2020   446  0  

Reactjs

Reactjs - Sử dụng thư viện react-redux (06/12/2020)

06/12/2020   302  0  

Reactjs - thư viện UI Components tốt nhất cho ReactJS (01/10/2020)

01/10/2020   363  0  

Reactjs - sử dụng CSS & Sass (01/10/2020)

01/10/2020   324  0  

Reactjs - Form (01/10/2020)

01/10/2020   327  0  

Reactjs - Events (01/10/2020)

01/10/2020   337  0  

Reactjs - Lifecycle (01/10/2020)

01/10/2020   320  0  

Asp.NET Core

Asp.net Core sử dụng Unit Test cho Project (24/04/2020)

24/04/2020   410  0  

Asp.net Core Source code project Ecommerce và giải thích (19/04/2020)

19/04/2020   471  0  

Asp.net Core tùy chỉnh User trong Identity (16/04/2020)

16/04/2020   488  0  

Asp.net Core tìm hiểu về ngôn ngữ Razor page trang View (13/04/2020)

13/04/2020   505  0  

Asp.net Core tìm hiểu về Upload File (11/04/2020)

11/04/2020   452  0  

Asp.net Core tìm hiểu về Model Class (10/04/2020)

10/04/2020   485  0  

React Native

Game Chess với Javascript (08/05/2021)

08/05/2021   177  0  

Đăng app lên Google Play Store (07/05/2021)

07/05/2021   118  0  

Opencart

Opencart lỗi mysql40 khi cào Opencart (16/01/2021)

16/01/2021   237  0  

Orthers

VS Code - Tìm hiểu (28/10/2020)

28/10/2020   244  0  

Tìm hiểu các package của Sublime (21/10/2020)

21/10/2020   220  0  

Docker - Docker-compose (17/10/2020)

17/10/2020   231  0  

Laravel

Laravel Restful API (25/09/2020)

25/09/2020   384  0  

Laravel test code bằng Phpunit (02/04/2020)

02/04/2020   547  0  

Package trong Laravel - hướng dẫn tạo Package cụ thể (31/03/2020)

31/03/2020   634  0  

Laravel tạo Middleware cho Route (30/03/2020)

30/03/2020   537  0  

Laravel tạo xác thực người dùng make:auth (30/03/2020)

30/03/2020   565  0  

SEO

Cách sử dụng Google Trend (25/07/2020)

25/07/2020   357  0  

Kiến Thức Phong Thủy

Chọn đá phong thủy theo công dụng (26/03/2021)

26/03/2021   88  0  

Cách hóa giải lục xung, lục hại (26/03/2021)

26/03/2021   60  0  

Học thuyết ngủ hành nguyên thủy (26/03/2021)

26/03/2021   52  0  

PyGame

Pygame - Game Tetromino (xếp hình) (15/09/2020)

15/09/2020   467  0  

Pygame - Các bước code Puzzle Memory (16/05/2020)

16/05/2020   790  0  

Pygame - Hướng dẫn làm game Puzzle Memory (17/04/2020)

17/04/2020   758  0  

Pygame - Một số khái niệm cơ bản (14/04/2020)

14/04/2020   777  1   1.0

Pygame - Source Code Hello World (14/04/2020)

14/04/2020   576  0  

Pygame - Chuyển code pygame thành file.exe (13/04/2020)

13/04/2020   611  0  

Học Code

Tìm hiểu về Remote job (02/05/2021)

02/05/2021   134  0  

Phong Thủy An Phát

Vòng tay phong thủy đá Diopside (26/03/2021)

26/03/2021   121  0  

Trụ đá Ngọc hoàng long hơp mệnh Kim, mệnh Thổ (26/03/2021)

26/03/2021   116  0  

Vòng tay đá Thạch anh Tóc Đen (26/03/2021)

26/03/2021   107  0  

Vòng tay phong thủy đá ruby (26/03/2021)

26/03/2021   107  0  

Thềm thừ (cóc 3 chân) đá Obsidian đen  (26/03/2021)

26/03/2021   105  0  

C++

Phong Le Giang (10/05/2021)

10/05/2021   144  0  

C++ - Hash Table (Bảng băm) lý thuyết và bài tập (03/05/2021)

03/05/2021   156  0  

C++ Bài tập về Hàm - Tra cứu địa chỉ (09/04/2021)

09/04/2021   128  0  

Lê Giang Phong (09/04/2021)

09/04/2021   171  0  

C++ Vòng lặp (06/04/2021)

06/04/2021   178  0  

C++ Cấu trúc điều khiển (06/04/2021)

06/04/2021   157  0  

PHP

Quiz Backend (20/05/2021)

20/05/2021   154  0  

PHP Tham trị, tham chiếu (14/07/2020)

14/07/2020   336  0  

PHP Hàm header (14/07/2020)

14/07/2020   296  0  

PHP Xử lý ngày tháng (14/07/2020)

14/07/2020   308  0  

PHP Upload File (14/07/2020)

14/07/2020   308  0  

PHP include, include_once, require, require_once trong PHP (14/07/2020)

14/07/2020   305  0  

API TMĐT

API Tiki (20/04/2021)

20/04/2021   184  0  

API Shopee (19/04/2021)

19/04/2021   173  0  

API Lazada (19/04/2021)

19/04/2021   175  0  

API Sendo (14/04/2021)

14/04/2021   136  0  

Security

wapiti - python web scanner (08/04/2021)

08/04/2021   118  0  

Cách kiểm tra và công cụ kiểm tra bảo mật (06/08/2020)

06/08/2020   348  0  

Security Testing là gì, các loại Security Testing (06/08/2020)

06/08/2020   327  0  

Một số hệ thống cần bảo mật thông tin (06/08/2020)

06/08/2020   266  0  

Python

Python - Polymorphism (Đa hình) (19/05/2020)

19/05/2020   386  0  

Python - Encapsulation (Đóng gói) (19/05/2020)

19/05/2020   382  0  

Python - Inheritance (Kế thừa) (19/05/2020)

19/05/2020   368  0  

Python - Lập trình OOP (19/05/2020)

19/05/2020   331  0  

Python - Iterators (Trình lặp) (12/05/2020)

12/05/2020   266  0  

Python - Lambda (hàm ẩn danh) (12/05/2020)

12/05/2020   377  0  

Java

Java Abstract và Interface (13/07/2020)

13/07/2020   142  0  

Java Abstract và Interface (29/06/2020)

29/06/2020   315  0  

Java Bài tập Hàm, String, Array, For, While, If.. (03/06/2020)

03/06/2020   361  0  

Java Methods (03/06/2020)

03/06/2020   312  0  

Java Enums (03/06/2020)

03/06/2020   328  0  

Java Bài tập cơ bản (03/06/2020)

03/06/2020   329  0