OpenGL/GLUT

OpenGL/GLUT

OpenGL: là một bộ API đa nền tảng, đa ngôn ngữ cho render đồ họa vector 2D và 3D. Nó dùng trong các ứng dụng AutoCAD, thực tế ảo, mô phỏng khoa học, mô phỏng thông tin, video game…

GLUT (openGL Utility Toolkit): là thư viện của OpenGL, giúp tạo cửa sổ, tạo sự kiện từ bàn phím, chuột, vẽ hình học không gian bằng ngôn ngữ C/C++

Đề cương học OpenGL

Bài 1: C++ Hướng dẫn cài đặt Opengl cho Codeblocks trong window 

Bài 2: C++ OpenGL - Ví dụ Vẽ hình vuông màu trắng

Bài 3: C++ OpenGL - Ví dụ Vẽ hình vuông xoay xung quanh tâm

Bài 4: C++ OpenGL - Các thao tác cơ bản

Bài 5: C++ OpenGL - Các phép biến đổi hình

Bài 6: C++ OpenGL - Tô màu cho hình

Bài 7: C++ OpenGL - Tương tác người dùng, Chọn đối tượng

Bài 9: C++ OpenGL Source code game Snake

Bài 10: C++ OpenGL Source code game Snake - (P1) Khởi tạo lập trình game

Bài 11: C++ OpenGL Source code game Snake - (P2) Vẽ Khung nền cho Sake

Bài 12: C++ OpenGL Source code game Snake - (P3) Vẽ Snake

Bài 13: C++ OpenGL Source code game Snake - (P4) Xử lý sự kiện chuyển hướng cho Snake

Bài 14: C++ OpenGL Source code game Snake - (P5) Vẽ Food

Bài 15: C++ OpenGL Source code game Snake - (P6) Snake ate Food & Tăng điểm

Bài 16: C++ OpenGL Source code game Snake - (P7) xử lý Game Over

 

 

Posts in Threads

C++ OpenGL Source code game Snake - (P7) xử lý Game Over (03/04/2020)

03/04/2020   597  0  

C++ OpenGL Source code game Snake - (P5) Vẽ Food (03/04/2020)

03/04/2020   485  0  

C++ OpenGL Source code game Snake - (P3) Vẽ Snake (03/04/2020)

03/04/2020   494  0  

C++ OpenGL Source code game Snake (01/04/2020)

01/04/2020   1752  0  

C++ OpenGL - Tô màu cho hình (30/03/2020)

30/03/2020   701  0  

C++ OpenGL - Các phép biến đổi hình (30/03/2020)

30/03/2020   578  0  

C++ OpenGL - Các thao tác cơ bản (30/03/2020)

30/03/2020   499  0  

C++ OpenGL - Ví dụ Vẽ hình vuông xoay xung quanh tâm (30/03/2020)

30/03/2020   660  0  

C++ OpenGL - Ví dụ Vẽ hình vuông màu trắng (30/03/2020)

30/03/2020   650  0  
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)