Guitar

Guitar

Đề cương học Guitar

Phần 1: Giới thiệu tổng quan
 Bài 1: Kiến thức nhạc lý căn bản
 Bài 2: Tư thế ngồi chơi đàn Guitar
 Bài 3: Tay trái và tay phải khi chơi đàn Guitar
 Bài 4: Phương pháp lên dây đàn Guitar
 Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Guitar Pro
 Bài 6: Bài luyện ngón: 1234
 Bài 7: Vị trí các nốt nhạc trên đàn Guitar
 Bài 8: Con chim non

Phần 2: Điệu Valse
 Bài 9: Một số hợp âm giọng đô trưởng và điệu valse
 Bài 10: Luyện ngón 2143 - Con kênh xanh xanh - Phần đệm cơ bản
 Bài 11: Luyện ngón 3142 - Con kênh xanh xanh - Phần đệm nâng cao
 Bài 12: Luyện ngón: 1324 - Over and over - Phần đệm cơ bản
 Bài 13: Luyện ngón: 2341 - Over and over - Phần đệm nâng cao
 Bài 14: Luyện ngón: 4312 - Một số hợp âm giọng la thứ và điệu Valse
 Bài 15: Luyện ngón: 3214 - Mẹ hiền yêu dấu - Phần đệm cơ bản
 Bài 16: Luyện ngón: 4231 - Mẹ hiền yêu dấu - Phần đệm nâng cao
 Bài 17: Luyện ngón: 1432 - Làng tôi
 Bài 18: Luyện ngón: 2413 - Cho con
 Bài 19: Luyện ngón: 3412 - Happy Birthday
 Bài 20: Luyện ngón: 1234 - We wish you a merry Christmas

Phần 3: Điệu Ballad
 Bài 21: Luyện ngón: 4132 - Bèo dạt mây trôi
 Bài 22: Luyện ngón: 1423 - Hòn đá cô đơn
 Bài 23: Luyện ngón: 2431 - Chiều ngoại ô Mat-xcơ-va
 Bài 24: Luyện ngón: 2134 - Đôi bờ
 Bài 25: Luyện ngón: 1243 - Diễm xưa
 Bài 26: Luyện ngón:1342 - Gặp mẹ trong mơ
 Bài 27: Luyện ngón: 2314 - Ngày xưa ơi
 Bài 28: Luyện ngón: 3241- Phố xa
 Bài 29: Luyện ngón: 4213 - Con đường màu xanh

Phần 4: Điệu Slow Fox
 Bài 30: Luyện ngón 1234 - Làm quen với miếng gảy pick - Điệu Slow Fox
 Bài 31: Luyện ngón 1243 - Cả nhà thương nhau
 Bài 32: Luyện ngón: 2134 - Jingle Bell

Phần 5: Điệu Slow Rock
 Bài 33: Luyện ngón: 3142 - Điệu Slow Rock
 Bài 34: Luyện ngón: 2134 - Một cõi đi về
 Bài 35: Luyện ngón: 3142 - Tuổi hồng thơ ngây

Phần 6: Điệu Bolero
 Bài 36: Luyện ngón: 2143 - Điệu Bolero
 Bài 37: Luyện ngón: 4312 - Con đường xưa em đi
 Bài 38: Luyện ngón: 1324 - Duyên phận


Posts in Threads

Guitar Hướng dẫn Solo Kiss the rain (07/05/2020)

07/05/2020   398  0  
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)