About Us

I. GIỚI THIỆU

Share2You (website www.Share2You.net ) là mạng xã hội liên kết của người Việt, là nền tảng để cộng đồng khám phá, đăng tải và chia sẻ bài viết về kiến thức trên tất cả các lĩnh vực đời sống, tự nhiên, xã hội. Với 02 chức năng chính: 

+ Một là, đăng tải, chia sẽ, đánh giá nội dung các bài viết của thành viên đăng ký sử dụng nền tảng. 
+ Hai là, xây dựng hệ thống mạng lưới thành viên nhiều cấp độ để chia sẽ bài viết tiếp cận được nhiều người hơn.

=> Với chức năng thứ hai, bạn có thể xây dựng hệ thống thành viên viết bài vô cùng lớn. VD: Cấp 1 bạn giới thiệu 10 thành viên trực tiếp, đến cấp 2, mỗi thành viên cũng giới thiệu 10 thành viên, và tương tự vậy … đến cấp 7. => bạn có thể có hệ thông đến 10^7 (10 triệu) thành viên để cùng viết bài và các bài viết này đều sẽ xuất hiện các bài chia sẽ của bạn ở “khung chia sẽ”. Như vậy bài viết của bạn có thể tiếp cận đến hàng trăm triệu người. Khi đó bạn có thể sử dụng để chia sẽ, quảng cáo, kinh doanh...

- Mỗi bài viết cụ thể sẽ do một thành viên cụ thể tạo ra. Từ thành viên này ta suy ra được thành viên đã giới thiệu thành viên này gọi là nhánh trên cấp 1, và các thành viên nhánh trên khác từ cấp 2 đến cấp 7.

- Trong mỗi bài viết sẽ có “khung chia sẽ”, cụ thể:

+ Đối với giao diện mobile (màn hình dọc): Gồm 7 bài chia sẽ nằm bên dưới bài viết (theo thứ tự là bài chia sẽ của thành viên nhánh trên cấp 1,2,3,4,5,6,7).

+ Đối với giao diện PC (màn hình ngang): Gồm 7 bài chia sẽ nằm bên phải bài viết (theo thứ tự là bài chia sẽ của thành viên nhánh trên cấp 1,2,3,4,5,6,7).

>> Xem hướng dẫn chi tiết 

(Ảnh: 02 Chức năng chính của nền tảng Share2You.net)

 

II. CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NỀN TẢNG

>> Xem chi tiết tại đây

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỀN TẢNG

>> Xem chi tiết tại đây

Xin cám ơn!